Danh mục: Đất nền thị xã Phú Mỹ – Bà rịa Vũng Tàu

📢📢📢 Đất nền P. Tân Phước mặt tiền đường chính Võ Văn Tần, cạnh KTDC Tân Phước chỉ có 4 nền duy nhất giá gốc từ giai đoạn đầu

Đất nền P. Tân Phước mặt tiền đường chính Võ Văn Tần, cạnh KTDC Tân Phước chỉ có 4 nền duy nhất giá gốc từ giai đoạn đầu
Khu vực có nhiều tiến chuyển tương lai sáng mở …
Vị Trí: Mặt tiền đường đất ở ( ODT )

Read more